Huisregels

 • Het DansSalon heeft een privaat en selectief karakter. Het management eigent zich het recht toe personen te weigeren op basis van kledij, gedrag, dronkenschap en algemeen voorkomen.
 • Het Clubmanagement behoudt zich tevens het recht voor om personen op basis van ontoelaatbare illegale activiteiten de toegang tot de discotheek permanent of tijdelijk te ontzeggen.
 • Alle personen die zich toegang wensen te verschaffen tot de discotheek gaan bij het betreden van de zaak het stilzwijgend akkoord aan het huisreglement te respecteren.
 • Het betreden van de discotheek houdt tevens in dat de klant zich akkoord verklaart met een eventuele aftasting.
  Weigering hiervan zal steeds leiden tot een ontzegging van de toegang.
 • Toegang uitsluitend voor leden met een DansSalon membershipcard.
 • De membershipcard geeft geen garantie tot toegang.
 • De membershipcard is strikt persoonlijk en dient u ook bij elk bezoek voor te leggen om uzelf fysiek toegang verschaffen.
 • De membershipcard mag in geen geval doorgegeven worden, wat leidt tot automatische inbeslagname.
 • Minimum leeftijd: 18 jaar.
 • Het op verzoek voorleggen van een geldige originele identiteitskaart is verplicht.
 • Dresscode, Kledij & Schoenen:

  • Nette verzorgde passende stadskledij is vereist: hemd met kraag is de regel Truien met kap, sport gerelateerde kledij, kledij met groepskenmerkende teksten, zichtbare tatoeages en gouden kettingen zijn niet toegestaan.
  • T-shirts, shorts, trainingspakken, voetbalshirts, petjes zijn niet toegestaan Verzorgde geklede schoenen zijn de regel.
  • Sportschoenen of te sportief uitziende schoenen zijn niet toegestaan.
  • Werkschoenen of botinnen of slordige vrijetijdsschoenen zijn niet toegestaan.
  • Een verzorgd voorkomen is primordiaal. Van klanten wordt verwacht dat ze zich qua kledij en gedrag aanpassen aan de sfeer van de discotheek.
  • Zoniet kunnen zij verzocht worden de discotheek te verlaten.
 • Geen toegang aan ongeannonceerde groepen groter dan 8 personen waarvan ook kan worden verwacht dat zij binnen een groep van meer dan 8 personen zullen vormen.
 • Het is verplicht om jassen, regenschermen, tassen te deponeren in de vestiaire. Zonder bewijs kunnen wij geen items teruggeven.
 • Het management is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

 • Het is ten strengste verboden te roken in de discotheek, roken is alleen toegestaan in het rooksalon aan de inkom.
 • Bezoekers die betrapt wordt op roken in de club, door een ambtenaar van volksgezondheid, zullen ook aansprakelijk worden gesteld worden tot het betalen van de boete van de uitbating.
 • Geen toegang aan personen in staat van dronkenschap.
 • Geen toegang aan personen die in het verleden overlast bezorgden.
 • Geen toegang aan personen in het bezit van wapens.
 • Geen toegang aan personen die enige vorm van spanningsvelden en of agressiviteit met zich meebrengen.
 • Geen toegang aan personen in het bezit en/of onder de invloed van drugs.

  Wij hanteren een absolute NULTOLERANTIE zowel binnen de discotheek als buiten op de straat of parking. Geen enkel excuus wordt aanvaard.

  Bij elk delict, geweld of wangedrag verwittigen wij de politie.

  Wapens of voorwerpen die men als wapen kan gebruiken worden in beslag genomen.
 • Uit respect voor onze buren en hun eigendom verzoeken wij met klem;
 • Geen lawaai of hinder te veroorzaken, noch vandalisme te plegen.
 • Geen illegale activiteiten te verrichten.
 • De aanwijzingen van de stewards en/of parkeerwachters desbetreffend op te volgen.
 • De aanwijzingen van portiers betreffende de algemene veiligheid op te volgen.
 • Elke bezoeker die zich toegang verschaft tot de discotheek stemt in met de mogelijkheid dat hij/zij gefotografeerd of gefilmd kan worden.
 • Het is ten strengste verboden om glazen of consumpties mee naar buiten te nemen. Glazen zijn ook niet toegestaan in de toiletten.
 • Het is ten strengste verboden drank of voeding mee naar binnen te nemen.
 • Het is verboden overdreven veel lawaai te maken of slogans te scanderen, nog de algemene ambiance te verstoren, zowel binnen als buiten.
 • Het is verboden van met piepende banden te vertrekken en de rust buiten te discotheek te verstoren met te luide muziek of vandalisme.
 • Het is verboden samen te scholen voor of in de directe omgeving van de discotheek.
 • Het is niet toegestaan om enig promotiemateriaal zoals flyers of affiches uit te delen of te verspreiden zowel binnen de discotheek als buiten op de parking.
 • Met het oog op de algemene veiligheid kan u onderworpen worden aan een fouille en of detectie met een metaaldetector, ter voorkoming van wapens en drank. Elke weigering tot medewerking resulteert in het ontzeggen van de toegang.
 • Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag, ongewenste intimiteiten, openbare dronkenschap of onaangepast hinderlijk gedrag worden niet getolereerd en resulteren automatisch tot de verwijdering uit de discotheek.
 • Bedreigingen, intimidatie mishandeling of enige vorm van agressie alsook uitingen en handelingen die duiden op racisme zijn niet toegelaten en worden niet getolereerd.
 • Personen die in het verleden moeilijkheden hebben veroorzaakt in discotheken of andere horecagelegenheden ontzeggen wij de toegang.
 • U bent verplicht bij onenigheid of ruzie het security team te verwittigen.
  Eigen initiatief kan leiden tot verwijdering uit de zaak.
 • De richtlijnen van het security team zijn bindend en moeten steeds zonder tegenspraak opgevolgd worden. In uitzonderlijke situaties die niet voorzien zijn in dit reglement beslist de directie over de te nemen maatregelen.
 • Overtreding van deze huisregels kan resulteren tot verwijdering uit de zaak.
 • De discotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële of immateriële schade van bezoekers.
 • Camera’s waken en registreren met oog het oog op maximale veiligheid.
 • Het DansSalon vraagt u begrip voor deze strenge, doch noodzakelijke huisregels. Mede hierdoor kunnen wij u aangename avonden in uw favoriete Salon blijven garanderen. De oprechte “Feestvierders” stellen dit zeker op prijs en begrijpen de noodzaak hiervan.
 • Wij doen geen persoonscontrole.

Tweets